Tankar och känslor om klimatproblemen

En undersökning om hur vi barn funderar kring klimatförändringarna Detta är en liten informationsskrift som riktar sig till dig som arbetar med barn. Den handlar om vad barn tänker och känner när det gäller klimatet och klimatförändringarna. Syftet är att göra det lättare för dig som lärare att prata om klimatförändringarna och göra dig bättre rustad att bemöta barnens frågor och funderingar – utan att vare sig dölja svårigheterna eller väcka onödig oro. All fakta kommer från en undersökning av forskaren Maria Ojala vid Örebro Universitet och är sammanfattad av oss på Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner