System

Vårt samhälle beskrivs allt oftare som ett systemsamhälle. Tekniska, ekonomiska, administrativa och sociala system får allt större omfattning och spelar en växande roll i våra liv. Fördjupade och kritiska kunskaper om system är därför inte bara viktiga i största allmänhet, utan nödvändiga om vi skall kunna styra vårt samhälle i demokratiska former. I boken presenteras de flesta forskningstraditioner som kan räknas in i system-forskningen. Den har en icke-teknisk, resonerande karaktär och författaren kallar den ”en resguide snarare än en generalstabskarta, ett flygfoto snarare än en närbild”

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner