Allmänheten och den kommunala energi- och klimatrådgivningen 2011

Undersökning av allmänhetens, och villaägares, kännedom om den kommunala energi- och klimatrådgivningen under 2011.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner