Finns det konkurrenshinder på marknaden för energitjänster?

Enligt uppdrag från regeringen har Statens energimyndighet analyserat förhållandena på den svenska marknaden för energitjänster. Analysen är en fördjupning som utgår från en tidigare utredning av ämnet. I denna rapport konstateras att Energimyndighetens uppfattning är att marknadens aktörer visserligen upplever att det förekommer hinder för konkurrensen på energitjänstemarknaden, men att dessa hinder är av varierande slag och att inga specifika hinder är framträdande. Inte heller har Energimyndigheten kunnat visa på att vissa typer av företag skulle ha för- respektive nackdelar gentemot andra.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner