Vägledning för biodrivmedel och flytande biobränslen Version 3.0

Energimyndighetens vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier har nu uppdaterats och utökats med ett nytt avsnitt om rapportering.

Vägledningen är inaktuell och har ersatts av en nyare version, se ER 2020:15.

Ladda ner