Färdplan 2050 - bostäder och lokaler

Energimyndighetens underlag till Naturvårdsverkets uppdrag för en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050

Energimyndigheten har tagit fram ett underlag till en färdplan för att sektorn bostäder och lokaler inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Underlaget består av en referensbana för energianvändningen som utgår från den senaste långsiktsprognosen. I rapporten ingår även en analys över vilka kostandseffektiva förändringar eller ytterligare styrmedel som krävs för att sektorn sak nå klimatvisonen till år 2050.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner