Analys av marknaderna för biodrivmedel

Rapporten ämnar att dels ge en nulägesanalys av marknaderna för etanol och FAME, dels ge fördjupningar i vissa aktuella marknadsfrågor. Fördjupningarna innefattar det särskilda tullvillkoret för etanol, marknaden för andra generationens biodrivmedel samt marknadsutvecklingen för etanol och FAME i USA.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner