Myndighetens arbete med energieffektivisering

Energimyndigheten samordnar arbetet med energieffektiva åtgärder för myndigheter enligt förordning (2009:893). Myndigheter som berörs av förordningen ska välja minst två energieffektiviserande åtgärder att arbeta med och årligen redovisa resultatet av detta arbete. Denna rapport beskriver myndigheternas rapportering i februari 2012, samt resultatet från en djupanalys av 20 myndigheters energiarbete. Rapporten är framtagen av KanEnergi Sweden AB på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner