Transportrådgivning till små och medelstora företag

Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag är en broschyr om transportrådgivning riktad mot företag. Materialet vänder sig till Sveriges energi- och klimatrådgivare. Broschyren är en vägledning i att ge transportrådgivning vid företagsbesök och besvarar bland annat vilka regler finns, vad man kan fråga och vad som händer efter ett kartläggningsbesök.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner