Processbeskrivning

Processbeskrivningen är ett dokument som riktar sig till energi- och klimatrådgivare som ska genomföra någon form av rådgivning. Materialet beskriver rådgivningens faser och vad det är bra att tänka på i de olika stadierna. Processbeskrivningen kan nyttjas i alla typer av rådgivningsbesök och används med fördel tillsammans med en checklista, exempelvis Checklista vid företagsbesök, som är ett av stegen i processbeskrivningen. Se även Besöksrapport företag som också är ett av de beskrivna stegen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner