Bränsleprogrammet

Hållbar bioenergi är förnybar, resurssnål och, i ett långsiktigt tidsperspektiv, i det närmaste klimatneutral. Biobränslen utgör därför en mycket viktig resurs för arbetet med att klara miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner