Svenskt kunskapscenSvenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel f3

Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, (f 3), är ett nationellt centrum som genom samverkan ska bidra till utvecklingen av framtidens förnybara fordonsbränslen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner