Effektivisering av industrins energianvändning

Detta program avser att stödja projekt som stärker såväl energiintensiv som icke energiintensiv svensk industri. Programmet innefattar bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stål industrin, kemi- och livsmedelsindustrin.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner