El och bränsle från solen

Programmets vision är att genom teknikutveckling skapa möjligheter för en ökad anvädning av solergi i såväl det svenska som globala energisystemet. Parallellt med detta program finns andra insatser, t.ex. för integration av solel i kraft- systemet och internationell samverkan.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner