En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2012

Detta är den första gemensamma årsrapporten för Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om den norsk-svenska elcertifikatsmarknaden. Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatsmarknaden under 2012. Utöver information om måluppfyllnad för det gemensamma målet innehåller den bland annat en översikt för godkänd produktion i det svenska elcertifikatsystemet fram till slutet av 2011 och godkända anläggningar i den norska övergångsordningen.


Pris
Ladda ner