Bra belysning för hotell och restaurang

När man planerar belysning till hotell- och restaurangverksamhet bör man tänka på att belysningen är flexibel. Belysningen ska helst passa varumärket som verksamheten står för. Det kan vara stora skillnader i ljusbehovet i olika delar av samma lokal. Hotell och restauranger kan spara energi med en genomtänkt styrning av belysningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner