Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar sedan mer än tio år för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet omfattar idag fler än 80 enskilda klimatprojekt och åtta multilaterala fonder som i sin tur stöder klimatprojekt. Därigenom bidrar Sverige till finansiering av utsläppsminskande åtgärder som annars hade haft svårt att bli av. Projekten ger förutsättningar för investeringar i mer klimat- och miljövänlig teknik i utvecklingsländer och bidrar även på andra sätt till en hållbar utveckling.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner