Energimyndigheten får bra affärsidéer att växa

Energimyndigheten arbetar för att forskning och innovationer som sparar energi eller ger förnybar energi, snabbare ska nå marknaden. Vi stödjer företag på tre sätt: genom finansiering, teknisk kompetens och marknadskännedom. Tillsammans med svenskt näringsliv arbetar vi för att driva på utvecklingen och omställningen till ett mer hållbart energisystem. Med broschyren Energimyndigheten får bra affärsidéer att växa visar vi hur vår finansieringsprocess ser ut, från första kontakt till beslut.

Ladda ner