Energikartlägg ditt lantbruk

I ett lantbruk kan många delar energieffektiviseras, till exempel genom minskad ventilationen de tider då djuren är ute, uppvärmning med flis istället för el och genom att köra sparsamt. Du som är lantbrukare kan ansöka om stöd för energikartläggning på upp till 50 000 kronor för att få koll på energianvändningen.


Pris
Ladda ner