Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att minska energianvändningen. Projektet är tidsbegränsat och pågår till och med 2019.


Pris
Ladda ner