Styrel

Handbok för styrel 2019-2021 syftar till att utgöra ett stöd för deltagare i styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Handboken är uppdaterad utifrån erfarenheter från tidigare nationella planeringsomgångar och ersätter Handbok för styrel 2014-2015.

Ladda ner