Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

En delredovisning

Rapporten är en delredovisning av de uppdrag som Energimyndigheten har erhållit inför Kontrollstation 2017 elcertifikatssystemet. Rapport innehåller bland annat: • Analys och förslag på teknisk justering av kvotpliktskurva. • Värdering


Pris
Ladda ner