Havsbaserad vindkraft

En samhällsekonomisk analys av havsbaserad vindkraft och en marknadsbeskrivning. Rapporten innehåller bland annat analyser av havsbaserad vindkraft kopplat till: - Innanhavsteknik - Kostnadsutveckling - Marknadspotential - Elsystemet - Näringslivsutveckling - Energi och miljömål inom EU - Stödkostnad


Pris
Ladda ner