Allmänna energisystemstudier 2010-2014

En syntes av forskningsprogrammets sista etapp

Forskningsprogrammet Allmänna energisystemstudier (AES) drevs i olika former åren 1975-2014. Programmet var ett tvär- och mångvetenskapligt forskningsprogram med syfte att utveckla system- och helhetstänkandet i omställningen av energisystemet. Denna syntes samlar resultaten från projekt finansierade inom programmets sista etapp mellan 2010-2014.


Pris
Ladda ner