Myndigheters arbete med energieffektivisering

Sammanställning och analys av arbetet utifrån Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter under perioden 2010-2014. Energimyndigheten har sedan 2010 samordnat arbetet med energieffektiva åtgärder inom den offentliga sektorn i Sverige, i enlighet med Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder i myndigheter. Denna rapport syftar till - att sammanfatta arbetet och erfarenheterna från arbetet med Energieffektiva myndigheter under åren 2010-2014, - redovisa hur Energimyndigheten har arbetat för att informera och vägleda statliga myndigheter i deras arbete för ökad energieffektivitet samt - ta fram konkreta rekommendationer för det fortsatta energieffektiviseringsarbetet riktat mot myndigheterna, enligt det nya direktivet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner