Systemet för hållbarhetskriterier i Sverige

En utvärdering av regelverkets praktiska tillämpning

Förnybartdirektivet har angett ett antal hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Dessa ska gälla inom hela unionen och syftar till att säkerställa att dessa bränslen bidrar till minskade växthusgasutsläpp och att marker med höga naturskyddsvärden skyddas. Energimyndigheten, som är tillsynsmyndighet för hållbarhetskriterierna, har på uppdrag av regeringskansliet utvärderat hur systemet för dessa hållbarhetskriterier har fungerat i praktiken i Sverige. Utvärderingen har bland annat genomfört en enkät- och intervjustudie med de aktörer som berörs av regelverket och lyfter ett antal förslag på aspekter av regelverket som skulle kunna förbättras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner