Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 elcertifikatsystemet

Rapport innehåller bland annat: • Förslag på kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh till 2030. • Förslag på förändringar i elcertifikatsystemet. • Analys av frågor kopplade till elcertifikatsystemets framtid, bland annat hur systemet behöver vara utformat för att kunna fungera i en situation där endast Sverige beslutar om nytt mål efter 2020.


Pris
Ladda ner