Produktion av oförädlade trädbränslen 2013

Energimyndigheten har uppdragit Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2013. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 250 objekt av totalt ca 4 400 stycken, med en svarsfrekvens på 84 procent.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner