Transportsektorns energianvändning 2015

Transportsektorns energianvändning är en återkommande statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008. Rapporten ersätter tidigare utgåva ES 2016:02.

Ladda ner