Bioenergi resurseffektivitet och bridrag till energi- och klimatpolitiska mål

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner