Trädbränsle- och torvpriser nr 4 2015 Endast PDF

Prisbladet, som kommer fyra gånger om året, omfattar priser för förädlade och oförädlade trädbränslen, torv samt fjärrvärme för olika kategorier av användare.

Ladda ner