Energijägarna - ett lärprojekt för elever i grundskolan

Uthållig kommun - Goda exempel

Energijägarna – en investering för framtiden där elever får möjlighet att arbeta på ett inspirerande, roligt och aktivt sätt med energifrågor. Fastighetskontoret i Västerås har tillsammans med projektledaren som är pedagog arbetat fram undervisningsmaterial bestående av lärarhandledning och elevbok. Materialet är ämnesintegrerat med ett pedagogiskt upplägg som främjar olika inlärningsstilar. Materialet innehåller även många förklarande bilder. En aktivitetslåda för experiment och praktiska övningar (elmätare, termometrar m.m.) ingår också i paketet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner