Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2009

Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2009

Den officiella energistatistiken för energianvändning i flerbostadshus 2009. Syftet med statistiken är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning samt area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus uppgick till 25,6 TWh under år 2009. Fjärrvärme är fortsatt vanligast för uppvärmning i flerbostadshus. Totalt användes 23,4 TWh fjärrvärme under år 2009, vilket motsvarar 91 procent av den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten. Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus var 148,1 kWh per kvadratmeter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner