Energiläget 2003 - OH-bilder

OH-serien finns endast på pdf. Energiläget 2003 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 51 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2003.

Ladda ner