Prisområden på elmarknaden (POMPE)

Gemensam rapport från Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv

Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv har genomfört en gemensam studie om för- och nackdelar med olika sätt att hantera överföringsbegränsningar på den svenska och nordiska elmarknaden. I rapporten föreslås att Nordiska ministerrådet, Nordel eller NordREG tar initiativ;till en prövning av en prisområdesgräns mellan de nordiska vatten- och värmekraftsområdena. Med en sådan gräns skapas förutsättningar för en bättre fungerande elmarknad genom stora prisområden. I Sverige går denna gräns norr om Dalälven (snitt 2).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner