Ekonomiskt stöd för energikartläggningar

För små och medelstora företag Att minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi kan göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt och påverkar miljön mindre. För att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd. Stöden finansieras av regeringen och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket. Den här informationsbroschyren handlar om Energimyndighetens EU-stöd som små och medelstora företag kan söka för att göra en energikartläggning. Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns på www.energimyndigheten.se/smf

Ladda ner