Effektanalys

Energimyndigheten stöttar svensk fordonsforskning

Dessa sex fallstudier visar att Energimyndighetens stöd leder till framgång och goda resultat på ett flertal olika nivåer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner