Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering

Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram underlag till att uppdatera den nationella strategin för energieffektiviserande renovering.

Ladda ner