Att tilläggsisolera hus-fakta, fördelar och fallgropar

Ökade kostnader för uppvärmning ökar också intresset för att tilläggsisolera sitt hus. Isolering kan spara mycket pengar samtidigt som det är viktigt att göra rätt för att undvika fuktproblem. Därför har vi tagit fram den här skriften som vänder sig till ägare av småhus och fritidshus, energi- och klimatrådgivare och andra som vill veta mer om tilläggsisolering. 'Att tilläggsisolera hus” beskriver vanliga småhus (dvs. villor, radhus, kedjehus) och hur de kan tilläggsisoleras. Som stöd för dig som läser finns rikligt med illustrationer. Du får även information om de vanligaste materialen och hur de kan användas. Vi beskriver också vilka ekonomiska fördelar det finns med tilläggsisolering.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner