Användarhandledning för styrel

Användarhandledning för styrel utgör ett metodstöd vid användningen av planeringsdokumenten i styrel. Handledningen beskriver hur planeringsdokumenten är uppbyggda samt hur de ska användas för att fungera som avsett. Denna användarhandledning är bilaga i Handboken för styrel, planeringsomgång 2019 – 2021.

Ladda ner