Belysningsutmaningen (engelsk text på andra sidan): The Swedish Lighting challenge

– Från global till lokal satsning: – From global to local venture

Några resultat från Belysningsutmaningen, en nationell kraftsamling 2016-2018. Syftet var att öka dialog, kunskapsnivå och övergång till energieffektiv belysning för att halvera elanvändningen för belysning i Sverige. På svenska och engelska.

Ladda ner