100 procent förnybar el

Delrapport 2 - Scenarier, vägval och utmaningar

Den här rapporten är den andra delen av två i vårt egeninitierade projekt som med ett brett samhällsperspektiv blickar fram mot 2040-talet och ett 100 procent förnybart elsystem. Utgångspunkten i analysen är ett antal scenarier med olika typer av förnybar elmix och geografisk fördelning. Vi föreslår också ett antal åtgärder som bör prioriteras för att underlätta omställningen.


Pris
Ladda ner