Samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet

Statusrapport över genomförda aktiviteter 2017-2018

Rapporten beskriver arbetet med det nationella samordningsuppdraget (SOFT) sedan den strategiska planen avrapporterades i april 2017. Rapporten ger en bild av hur det går med genomförandet av den strategiska planen och hur status ser ut för de aktiviteter som presenterades där. Syftet med rapporten är också att kort beskriva arbetet framöver och kommande utmaningar under 2019.


Pris
Ladda ner