Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Regeringsuppdrag till Boverket och Energimyndigheten


I ett gemensamt regeringsuppdrag har Boverket och Energimyndigheten utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska byggregler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Rapporten överlämnades till Regeringskansliet i maj 2019.

Ladda ner