Kortsiktsprognos sommaren 2019

Energianvändning och energitillförsel år 2018-2022

I rapporten redovisas Energimyndighetens kortsiktsprognos över det svenska energisystemet de kommande fyra åren. Prognosen bygger på ekonomiska förutsättningar som har tagits fram av Konjunkturinstitutet. Övriga förutsättningar såsom elpris, bränslepriser, utomhustemperatur och tillrinning i vattenmagasin baseras på tillgänglig information fram till prognosarbetet startade.


Pris
Ladda ner