Nätanslutna solcellsanläggningar 2018

Statistik, analys och prognos.

Solcellers bidrag till Sveriges elproduktion år 2018 var på en marginell nivå. Dock sker utbyggnaden i Sverige i snabb takt tillsammans med att det erbjuds en rad olika stöd till solcellsanläggningar. Rapporten diskuterar var utbyggnaden kommer att ta vägen och hur mycket el som produceras av solceller. Undersökningen ”Nätanslutna solcellsanläggningar” baseras på elnätsbolagens uppgifter om nätanslutna system.


Pris
Ladda ner