Vägledning för energikartläggning i stora företag

Inför energikartläggningen 2020-2023.

Den här vägledningen hjälper er att genomföra den energikartläggning som alla stora företag
ska göra enligt lag. Vägledningen gäller för perioden år 2020 till 2024.

Ladda ner