Värme i lägenheten vid elavbrott

Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta? I det här informationsmaterialet får du som bor i lägenhet tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i bostaden under ett längre el- eller värmeavbrott vid kall väderlek.

Du får bland annat reda på hur snabbt ett hus kyls ut, hur du kan skapa ”nödrum” som håller temperaturen längre och vilka hjälpmedel du kan använda för att värma lägenheten.

Broschyren är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott.

Ladda ner