Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten

Reduktionspliktens utveckling 2021-2030.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera vissa frågor om systemet med reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle. I rapporten ges förslag till reduktionspliktens fortsatta utformning och reduktionsnivåer för åren 2021-2030.


Pris
Ladda ner