Underlagsrapport till Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Kontrollstationen för strategiska planen syftar till att följa upp omställningen av transportsektorn och bidra till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv energi- och klimatpolitik på området. Föreliggande underlagsrapport utgör en uppföljning och ett fördjupat kunskapsunderlag till kontrollstationens huvudrapport. Underlagsrapporten ligger till grund för huvudrapportens slutsatser och rekommendationer, som de sex samordningsmyndigheterna står bakom.

ISBN 978-91-89184-39-8
Lagersaldo 14

Pris
Ladda ner